20 mars 2017

60 vite nga Traktateve të Romës

60 vjet më parë në Romë u vendosën themelet e Evropës që ne e dimë sot, duke nisur periudhën më të gjatë të paqes në historinë e shkruar të Evropës. Traktatet e Romës krijuan një treg të përbashkët ku njerëzit, mallrat, shërbimet dhe kapitali mund të lëvizin lirshëm si dhe krijuan kushte për prosperitet dhe stabilitet të qytetarëve të Evropës.

Në këtë përvjetor, Evropa rikujton me krenari dhe shikon përpara me shpresë. Për 60 vite ne ndërtuam një Bashkim që promovon bashkëpunim paqësor, respektimin e dinjitetit njerëzor, lirisë, demokracisë, barazisë dhe solidaritet mes kombeve dhe popujve të Evropës.

Shihni disa nga momente që kanë formuar Evropën e sotme.