BIBLIOTEKA

Në raftet e bibliotekës në Qendrën Informative të UE-së ka rreth 200 tituj. Vizitorëve u ofrohen materiale të shtypura me tema të ndryshme nga shumë sfera që kanë të bëjnë me legjislativën, politikën, programet dhe përvojat më të mira të UE-së. Krahas kësaj, vizitorëve u ofrohet edhe Gazeta Zyrtare e UE-së.

Pjesa audio-vizuele e bibliotekës ofron trajtimin e disa temave në CD ose video-kaseta.

Në zyrat e Qendrës Informative të UE-së në Shkup, vizitorët mund të gjejnë një skutë të këndshme për lexim.

+ publikimet në dispozicion në euic