AMBASADAT E SHTETEVE ANËTARE TË UE-SË

Burim plotësues i informatave mbi UE-në, sidomos informatave të veçanta për disa shtete anëtare, mund të merren në ueb-faqet e ambasadave në fjalë.

Linku i ueb-faqeve të ambasadave është: