Ceremonia e Ndarjes së Çertifikatave shënon mbylljen e projektit të financuar nga BE-ja, me titull “Fuqizimi i aktorëve relevantë për përfshirjen sociale në nivel lokal”, 11.01.

 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...