Ekipi

Borçe Nikollovski
Drejtor i Qendrës Informative të BE-së
borche.nikolovski@euic.mk

Meri Bakalova
Përgjegjës për marrëdhënie me publikun
meri.bakalova@euic.mk

Dimitar Stojanovski
Përgjegjës për marrëdhënie me publikun dhe organizim të evenimenteve
dimitar.stojanovski@euic.mk

Dallendishe Saliu
Përkthyes/Administrator
dalndishe.saliu@euic.mk

Meri Cvetkovska
Asistent për organizimin e evenimenteve
meri.cvetkovska@euic.mk