Ekipi

Florin Pasnicu
Drejtor i Qendrës Informative të BE-së
florin.pasnicu@euic.mk

Milan Serafimov
Media sociale dhe admin interneti
milan.serafimov@euic.mk 

Jana Petrovska 
Përgjegjës për marrëdhënie me publikun dhe organizim të evenimenteve
jana.petrovska@euic.mk 

Bojana Trajkovska
Koordinatori i pikave të BE-së
bojana.trajkovska@euic.mk 

Gabriela Delova
Administrator
gabriela.delova@euic.mk