5 maji 2017

DITA E EVROPËS 2017

Delegacioni i Bashkimit Evropian në partneritet me organizata të tjera, ambasada dhe komuna, do të organizojë dhe mbështesë mbi 30 evenimente në të gjithë vendin, me qëllim që të shënojë ditëlindjen e 67-të të Bashkimit Evropian

18 prill 2017

Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në kuadër të planit të veprimit të instrumentit për mbështetje të shoqërive civile

Delegacioni i Bashkimit Evropian në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë organizon tre (3) seanca informative lidhur me Thirrjen e poshtëshënuar për propozime në muajit prill 2017

6 prill 2017

APRM-ja boton shpallje për Nëpunësi në Qendrën e punësimit në Qytetin e Shkupit

Nëpunësi në Qendrën e punësimit në Qytetin e Shkupit do të kryejë aktivitete të përditshme teknike dhe administrative për jetësimin e komponenteve në territorin e qendrës së punësimit

30 mars 2017

Fushata “BE për TY” në Resnjë

Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian vizitoi qytetin e Resnjës si pjesë e fushatës “BE për TY”

16 mars 2017

Fushata “BE për TY” në Valandovë

Të enjten, më 16 mars 2017, Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian vizitoi qytetin e Vallandovës si pjesë e fushatës “BE për TY”

10 mars 2017

Filma dokumentar në Qendrën Informative të BE-së

Qendra Informative e BE-së në bashkëpunim me Festivalin e filmit kreativ dokumentar MakeDoks, fillon seancën e shfaqjes së filmave dokumentar të metrazhit të gjatë mbi tema të caktuara dhe të pasuara me diskutim.

6 mars 2017

Fushata "BE për TY" në Tetovë

Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadori i Sllovenisë Milan Jazbec vizituan qytetin e Tetovës si pjesë e fushatës së sapo filluar “BE për TY”.

28 shkurt 2017

Mbështetja evropiane për implementimin e investimeve për ujërat e zeza dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor

Qëllimi i këtij projekti ishte që të sigurohen mjete për përmirësimin e infrastrukturës për ujërat e zeza dhe kushte jetësore si dhe mbrojtje të mjedisit jetësor në komunën e Strumicës, Manastirit dhe Tetovës

20 shkurt 2017

Fushata "BE për TY" në Strumicë

Më 20 shkurt 2017 (e Hënë), Ambasadori Samuel Žbogar, Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian, vizitoi qytetin e Strumicës në kuadër të fushatës së sapo filluar "BE për TY".

16 shkurt 2017

Fushata “BE për TY” në Berovë

Më 16 shkurt 2017 ( e enjte) Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadori i Francës Kristian Timonie vizituan Berovën si pjesë e fushatës së sapo filluar “BE për TY”.

15 shkurt 2017

Fushata "BE për TY" në Gjevgjeli

Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian vizitoi qytetin e Gjevgjelisë si pjesë e fushatës së sapo filluar “BE për TY

7 Shkurt 2017

Fushata "BE për TY" në Prilep

Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadorja e Christine Althauser vizituan Prilepin si pjesë e fushatës së sapo filluar “BE për TY”.

3 shkurt 2017

Fushata "BE për TY" në Radovish

Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadorja e Austrisë Renate Kobler vizituan qytetin e Radovishit si pjesë e fushatës së sapo filluar “BE për TY”.

1 shkurt 2017

Dita informative mbi Natura 2000

Çfarë është Natura 2000? Cila është domethënia e saj a për vendet anëtare të BE-së dhe vendet kandidate? Sot, në Qendrën Informative të BE-së nxënësit e shkollës së mesme “Josip Broz Tito” kishin mundësinë të mësojnë më tepër mbi Natura 2000

30 janar 2017

Ligjërate dhe prezantim: Rëndësia për ajër me cilësi të mire

Dje në hapësirat e Qendrës Informative të BE-së, u organizua një eveniment në lidhje me cilësinë e ajrit, si pjesë e serisë së evenimenteve të quajtura "Është mirë të dini" Ky eveniment ishte kryesisht i dedikuar për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët si dhe për organizatat jo-qeveritare aktive në fushën e mjedisit jetësor.

27 Janar 2017

Mjedis të pastërt jetësor për të gjithë

Sot, më 27 janar 2017, në një konferencë për shtyp të mbajtur në Kërçovë, SH.T. Samuel Zhbogar, promovoi fillimin e fushatës së Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup të titulluar “BE për TY”. Qëllimi kryesor i fushatës është që të risë vetëdijen dhe të informojë publikun lidhur me ndihmën e BE-së në vend.

24 janar 2017

Dyer të hapura për nxënës: Shkolla fillore "Ljuben Lape", Shkup

Nxënësit e shkollës fillore "Ljuben Lape" vizituan Qendrën Informative të BE-së dhe ndoqën ligjëratë për historinë e Bashkimit Evropian, funksionimin e institucioneve të saja, procesin e anëtarësimit si dhe për mundësitë në dispozicion për të rinjtë.