Për të kuptuar lehtë – merr një publikacion

Qendra Informative e BE-së u ofron vizitues botime të ndryshme. Këtu mund të gjeni rreth 200 tituj të librave, 70 tituj të broshurave, si dhe harta, fletushka, të dhëna statistikore të shtypura etj.

Publikimet e botuar në gjuhën Maqedonase dhe Shqipe

Lista e broshurave në dispozicion në Qendrën Informative të BE-së

Lista e librave dhe botimeve të ndryshme në bibliotekë