Panel-diskutim "Përkthimet i dramës antike greke dhe romake në sallë leximi dhe në skenë", 24 shtator 2013

 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...
 • Enter description...