Vizitoni evenimentet të BE-së

Mbi 400 evenimente u realizuan gjatë 3 viteve të fundit, përfshirë këtu edhe debate, seminare, konferenca për shtyp, tryeza të rrumbullakëta, ligjërata, panaire, ekspozita, projektime filmike, koncerte etj, të cilat mblodhën së bashku njerëzit nga të gjithë sektorët e shoqërisë.

Qendra Informative e BE-së ka pajisje të plotë për përkthim, audio, dhe pajisje prezantuese të cilat mundësojnë një mjedis të mrekullueshëm për organizim të suksesshëm të evenimenteve, përbrenda një hapësire të me 64 ulëse.

Ne pranojmë grupe të organizuara vizitorësh. Ligjëratat për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, si dhe për studentët e universiteteve organizohen rregullisht në suaza të projektit “Dyer të hapura për nxënësit”. Për vizita të organizuara grupore, ju lutemi na kontaktoni në emailin në vijim:euinfo@euic.mk

Organizatat që janë të interesuara të organizojnë evenimente që janë të lidhura me BE-në në Qendrën Informative të BE-së mund të aplikojnë me mbushjen e Kërkesës për rezervim të Qendrës.

 • GENERAL INFORMATION

 • :
 • :
 • TECHNICAL DETAILS

 • CONTACT

PLEASE NOTE THE FOLLOWING:

Organisers are kindly requested to contact the EU InfoCentre staff should they have the need for any conference room or entrance hall alterations.

All conference room equipment is made ready for use by the EU InfoCentre staff. Please do not make any changes yourself. The EU InfoCentre staff is always available to assist, should you have any technical issues or requests.

Please note that EU InfoCentre staff can provide assistance with the preparation of name holders  for  the  speakers,  assistance  with  microphones  during  Q&A  sessions  as  well  as technical assistance, i.e. assistance related to the work of EU InfoCentre equipment. The EU InfoCentre  staff  is  not  able  to  provide   organisational  assistance  such  as  help  at  the registration desk, distribution of information materials or preparation of catering facilities.

Since the EU InfoCentre remains open to the public during events, organisers are kindly asked to  ensure  that  food  and  drinks  are  consumed  in  the  EU  InfoCentre  hall  only. Organisers are also responsible for the supervision of the catering service.

Please attach the draft agenda of your event to this application. It is obligatory to send the final agenda and the list of invitees at least 24 hours prior to the event. The organisers are responsible for informing the EU InfoCentre event manager or other staff as available of all changes within the event.

Please note that your application is not confirmed automatically, but only after a written confirmation from the EU InfoCentre or the Delegation of the European Union.

Thank you in advance. We look forward to future cooperation.

Organizatat e interesuara duhet ti marrin parasysh kriteret në vijim :

 • tema e evenimentit duhet të jetë e lidhur ngushtë me politikat, kriteret, programet dhe iniciativat e Bashkimit Evropian
 • prioritet kanë projektet që janë të financuara nga BE-ja
 • Kërkesa duhet të dërgohet së paku dy javë para ditës së organizimit të evenimentit
 • më së shumti tre evenimente partnere mund të organizohen në javë
 • një organizatë mundet më së shumti dy herë në vit ti shfrytëzoj hapësirat e Qendrës Informative të BE-së
 • kohëzgjatja e evenimentit duhet të jetë në kuadër të një dite pune
 • në evenimentet është prioritet prezenca e mediave
 • Evenimentet të organizuara të shtunën mund të fillojnë në ora 10 dhe të përfundojnë në ora 13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress